Ifbb.lv » PAR LBFBF » PAR MUMS
Biedrība „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” (LBFBF) ir atzīta sporta federācija, ar tiesībām vadīt un koordinēt darbu bodibildinga (kultūrisma), fitnesa, bodifitnesa, bikini fitnesa un atlētiskā fitnesa sporta disciplīnu jomā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti Starptautiskajā Bodibildinga un fitnesa federācijā (International Federation of Bodybuilding & Fitness – IFBB) un Eiropas Bodibildinga un fitnesa federācijā (European Bodybuilding & Fitness Federation – EBFF). LBFBF ir vienīgais oficiālais IFBB un EBFF pārstāvis Latvijā.
 
Veselīgs un aktīvs dzīves veids un estētiski attīstīts ķermenis ir Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas darbības pamatā. LBFBF ievēro Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) antidopinga politiku, kā arī šo sfēru regulējošos Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus un kodeksus. Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijai ir ekskluzīvas tiesības rīkot Latvijas čempionātus IFBB sporta disciplīnu versijās.

Ir labi zināms un pierādīts, ka treniņi ar svaru un bodibildinga sporta tehnikas ir galvenās daudzu olimpisko un neolimpisko sporta veidu atlētu treniņa procesa sastāvdaļas. Muskuļu grupu un ķermeņa kondīcijas mērķtiecīga attīstīšana palīdz sportistiem sasniegt maksimālo potenciālu jebkurā sporta veidā. Pasaulē bodibildinga dzīves stilam ir miljons sekotāju. Nodarbošanās ar bodibildinga un fitnesa sporta veidiem ir pieejama katram, neraugoties uz vecumu, dzimumu un iepriekšējo fizisko sagatavotību.

Par IFBB (International Federation of Bodybuilding&Fitness):
 - vienīgā vispāratzītā bodibildinga un fitnesa federācija. Starptautiskās Sporta Federāciju Ģenerālās Asociācijas (GAISF) biedrs kopš 1971.gada. Savukārt GAISF ir Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) atzīta institūcija. Brāļi Džo un Bens Weideri nodibināja IFBB 1946.gadā. Kopš 2006.gada IFBB prezidents ir Dr. Rafael Santonja. IFBB ir aktīvās attiecībās ar lielākajām sporta starptautiskajām organizācijām. IFBB propagandē bodibildingu un fitnesu kā ideālu pret novecošanas (anti-aging) dzīves stilu. Labākais piemērs ir MASTERS kategorijas iekļaušana un propagandēšana virs 50, 60 un 65 gadiem IFBB Eiropas un Pasaules čempionātos.  

LBFBF mērķi un uzdevumi:
  • sekmēt bodibildinga (kultūrisma), fitnesa, bodifitnesa, bikini fitnesa un atlētiskā fitnesa sporta disciplīnu atpazīstamību;
  • reklamēt un attīstīt interesi par bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidu un propagandēt veselīgu dzīves veidu un apstākļus caur bodibildingu, fitnesu un bodifitnesu kā fiziskās kultūras veidu;
  • iesaistīt aktīvās fitnesa sporta veida nodarbībās bērnus un jauniešus, tādējādi veicinot bērnu veselību un fizisko attīstību ar vienkāršiem un visiem pieejamiem līdzekļiem;
  • apmācīt nacionālās un starptautiskās kategorijas sporta tienešus un kvalificēt fitnesa trenerus;
  • panākt sabiedrības plašu iesaistīšanos aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida pasākumos, izplatot informāciju par bodibildinga, fitnesa, bodifitnesa, bikini fitnesa un atlētiskā fitnesa disciplīnu pieejamību;
  • organizēt Latvijas čempionātus bērniem, jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem, kā arī citus valsts mēroga un starptautiskus pasākumus;
  • nodrošināt sporta ētikas normu un godīgas spēles principu ievērošanu bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidos Latvijā;
  • nodrošināt Pasaules Antidopinga kodeksa, šo sfēru regulējošo Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu un Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) antidopinga politikas ievērošanu bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidā Latvijā, īstenojot dopinga kontroles programmas un darot visu iespējamo, lai biedrības atlēti piedalītos IFBB sankcionētās starptautiskās un vietējās sacensībās brīvi no aizliegtām vielām un nepielietojot aizliegtās metodes.
Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija sadarbojas ar Eiropas un Pasaules valstu Nacionālajām federācijām, Latvijas fitnesa klubiem, Latvijas Sporta medicīnas valsts aģentūras Antidopinga nodaļu un citām sporta un sabiedriskām organizācijām. LBFBF organizē Latvijas čempionātus un Kausa izcīņas pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem, dažāda mēroga Starptautiskos turnīrus, nodrošina sportistu dalību IFBB Eiropas un Pasaules čempionātos, IFBB un EBFF Kongresos, semināros un citos Starptautiskos pasākumos.

LBFBF Valde
(ievēlēta 09.04.2021)
Pilnvaru termiņš 4 gadi

Valdes priekšsēdētāja, prezidente (atļauts pārstāvēt biedrību atsevišķi)
KRISTĪNE VEDERŅIKOVA

Valdes loceklis, viceprezidents (atļauts pārstāvēt biedrību atsevišķi)
VLADIMIRS BELOVS

Valdes locekle, ģenerālsekretāre
ANASTASIJA DOMŅINA

Valdes loceklis
AIVARS VISOCKIS
PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI
Latvijas Bodibildinga, Fitnesa un Bodifitnesa Federācija
Copyright © 2010 LBFBF
e-pasts: ifbb@ifbb.lv
Izstrādāts - Esteriol design & development